Thursday, 11 December 2008

Athair ar Neamh

Athair ar Neamh, Dia linn Father in heaven, God bless us
Athair ar Neamh, Dia liom Father in heaven, God bless me
M'anam, mo Chroi, mo gloir, My soul, my heart, my glory,
Moladh duit, a Dhia. praise to u, God.

Fada an la, go samh, Long is the peaceful day,
Fada an oich', gan ghruiam, Long is the night without gloom,
aoibhneas, athas, gra, delight, joy, love,
moladh duit, a Dhia. praise to u, God.

Moraim thu o la go la i glorify u day after day
Moraim thu o oich' go hoich' i glorify u night after night.

Athair ar Neamh, Dia linn Father in heaven, God bless us
Athair ar Neamh, Dia liom Father in heaven, God bless me.
an ghealach, an ghrian, an ghaoth, The moon, the sun, the wind,
moladh duit, a Dhia. praise to u, God.

No comments: